Chinese English
Home > CONTACT US > Contact

KINGPAN Industrial Co., Ltd., Guangzhou

Phone:020-62199570     Fax:020-61100811 

Address:Building-F Floor4,Pengshang Zhifu Road No.4,Jiahe Street,Baiyun District,Guangzhou,China